Plik ACCDB (co to jest i jak go otworzyć)

Plik z rozszerzeniem ACCDB jest plikiem bazy danych programu Access 2007/2010. Jest to domyślny format plików baz danych używanych w aktualnej wersji MS Access.

Ten format zastępuje starszy format MDB używany we wcześniejszych wersjach programu Access (przed wersją 2007). Zawiera ulepszenia, takie jak obsługa szyfrowania i załączników plików.

Podczas pracy nad plikiem ACCDB w programie Access, podobny plik informacji o blokowaniu rekordów MS Access (z rozszerzeniem .LACCDB) jest tworzony automatycznie w tym samym folderze, aby zapobiec przypadkowej edycji oryginalnego pliku. Ten plik tymczasowy jest szczególnie przydatny, gdy wiele osób korzysta jednocześnie z tego samego pliku ACCDB.


Jak otworzyć plik ACCDB

Pliki ACCDB można otwierać za pomocą programu Microsoft Access (wersja 2007 i nowsze). Microsoft Excel zaimportuje pliki ACCDB, ale dane te będą musiały zostać zapisane w innym formacie arkusza kalkulacyjnego.

Darmowy program MDB Viewer Plus może również otwierać i edytować pliki ACCDB. To świetna alternatywa, jeśli nie masz kopii programu Access. Ponadto jest całkowicie przenośny, więc nie musisz go nawet instalować.

Innym sposobem otwarcia i edycji jednego z tych plików bez programu Access jest użycie OpenOffice Base lub LibreOffice Base. Oba umożliwiają połączenie z istniejącą bazą danych programu Access 2007 (plik ACCDB), ale wynikiem jest plik zapisany w formacie bazy danych ODF (plik .ODB).

Możesz skorzystać z MDBOpener.com, aby przesłać plik ACCDB online i przeglądać tabele bez konieczności posiadania jakiegokolwiek oprogramowania bazy danych na swoim komputerze. Chociaż nie możesz w żaden sposób manipulować plikiem bazy danych, możesz pobrać tabele w formacie CSV lub XLS.

ACCDB MDB Explorer dla komputerów Mac może również otwierać pliki ACCDM i MDB, ale nie jest darmowy.

Jeśli próbujesz użyć pliku ACCDB w programie innym niż MS Access, może być konieczne zainstalowanie pakietu redystrybucyjnego aparatu bazy danych Microsoft Access 2010.

Jak przekonwertować plik ACCDB

Korzystanie z programu Microsoft Access to najlepszy sposób na przekonwertowanie pliku ACCDB na inny format. Możesz to zrobić, otwierając plik w programie, a następnie zapisując go w MDB, ACCDE lub ACCDT (szablon bazy danych programu Microsoft Access).

Możesz również użyć programu Excel do zapisania tabeli pliku w innym formacie, ale ponieważ Excel jest programem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, możesz zapisywać tylko w tym typie formatu. Niektóre z obsługiwanych formatów to CSV, XLSX, XLS i TXT.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z programu Access, czy Excel, możesz również przekonwertować plik do pliku PDF za pomocą bezpłatnej drukarki PDF, takiej jak doPDF.

Pamiętaj, co powiedzieliśmy powyżej o oprogramowaniu OpenOffice i LibreOffice. Możesz użyć tych programów do konwersji ACCDB na ODB.

Wykonaj następujące kroki w fjorge, jeśli chcesz zaimportować plik ACCDB w Microsoft SQL Server.


Więcej informacji o plikach ACCDB

Jeśli chcesz używać bazy danych Access w programie SharePoint lub Outlook, powinieneś używać ACCDB zamiast MDB, ponieważ obsługuje on wymagania bezpieczeństwa określone przez te programy.

W porównaniu do MDB, ACCDB pozwala również na pola wielowartościowe, co oznacza, że ​​można przechowywać wiele wartości w każdym rekordzie bez konieczności tworzenia oddzielnej bazy danych.

Dla plików ACCDB obowiązuje maksymalny rozmiar 2 GB. Ponieważ obsługują załączniki plików, są automatycznie kompresowane, aby pomóc utrzymać całkowity rozmiar pliku poniżej tego limitu.

W przeciwieństwie do MDB format ACCDB nie obsługuje zabezpieczeń na poziomie użytkownika. Oznacza to, że nie można blokować ani ukrywać niektórych obszarów bazy danych (np. Formularza), tak jak podczas pracy z formatem MDB.

ACCDB również nie obsługuje replikacji i nie można go otwierać ani łączyć z użyciem wersji programu Access starszych niż 2007.


Co zrobić, jeśli plik nadal się nie otwiera

Niektóre formaty plików używają rozszerzeń plików, które są zapisane prawie tak samo, używają większości tych samych liter, ale w unikalnym układzie, a nawet używają wszystkich tych samych liter. Jednak żadna z tych okoliczności nie musi koniecznie oznaczać, że formaty są identyczne lub w ogóle powiązane, więc oznacza to również, że niekoniecznie otwierają się lub konwertują w ten sam sposób.

Na przykład pliki ACC są używane zarówno dla plików danych kont graficznych, jak i plików akcesoriów GEM, ale żaden z tych formatów nie jest taki sam i żaden z nich nie ma nic wspólnego z programem Access. Najprawdopodobniej nie możesz otworzyć pliku ACC przy użyciu żadnego narzędzia współpracującego z plikami ACCDB.

To samo dotyczy plików AAC, ACB i ACD (ACID Project lub RSLogix 5000 Program). Tutaj również można zastosować wiele innych formatów.

Jeśli plik nie otwiera się zgodnie z powyższymi sugestiami, spróbuj otworzyć go jako dokument tekstowy za pomocą edytora tekstu, takiego jak jeden z naszej listy najlepszych darmowych edytorów tekstu. Możliwe, że na samej górze lub na dole, lub cokolwiek pomiędzy, znajdują się identyfikowalne informacje, które mogą pomóc wskazać kierunek formatu, co może pomóc w znalezieniu programu, który może otworzyć lub przekonwertować plik.

Dodaj komentarz