Jak wyświetlić menu narzędzi w programie Internet Explorer 11

Przy pierwszym uruchomieniu programu Internet Explorer, który jest domyślną przeglądarką w systemach Windows 8.1, 8, 7 i Vista oraz opcją uaktualnienia w systemie Windows XP, znajomy pasek menu zawiera takie opcje, jak filet, Edytuj, Zakładki, Pomoc nie jest dostępny. W starszych wersjach przeglądarki pasek menu był wyświetlany domyślnie.

Instrukcje zawarte w tym artykule dotyczą przeglądarki Internet Explorer 11.


Jak wyświetlić pasek menu dla IE 11

Tymczasowo wyświetl pasek menu, naciskając inny na klawiaturze. Aby na stałe wyświetlić pasek menu w przeglądarce IE 11, wykonaj następujące czynności:

  1. naciśnij inny aby wyświetlić pasek menu.

  2. Wybierz Widok > Paski > pasek menu.

  3. Aby pasek menu stał się ponownie niewidoczny, wróć do tego menu i ponownie wyłącz opcję.

Jeśli uruchomisz program Internet Explorer w trybie pełnoekranowym, pasek menu nie będzie widoczny, nawet jeśli jest włączony. Pasek adresu również nie jest widoczny w trybie pełnoekranowym, chyba że przesuniesz kursor na górę ekranu. Aby przełączyć się z pełnego ekranu do trybu normalnego, naciśnijF11.

Dodaj komentarz