Jak pracować offline z dokumentami Google Drive


Zarówno na komputerze, jak i przez aplikację na smartfony możesz edytować dokumenty na Google Drive, nawet bez połączenia i internetu

Google Drive to jedna z najczęściej używanych przez użytkowników usług chmurowych. Jest on związany ze skrzynką pocztową Google i wszystkimi usługami opracowanymi przez firmę z Mountain View. Usługa chmury jest również szeroko stosowana w świecie biznesu do udostępniania dokumentów współpracownikom bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub korzystania z pamięci USB.

Jedynym problemem jest połączenie z Internetem. Aby uzyskać dostęp do usługi Google Drive i edytować dokumenty, musisz być podłączony do sieci. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Niewiele osób jednak wie, że na Google Drive można edytować pliki nawet w trybie offline, niezależnie od tego, czy korzystamy z komputera czy smartfona. Nie jest to skomplikowana sztuczka, wystarczy zmienić kilka ustawień w Google Drive, które pozwolą Ci pracować nad dokumentami nawet wtedy, gdy Twoje połączenie internetowe nie jest stabilne (co często ma miejsce, gdy jesteś przywiązany do smartfona).

Edycja dokumentów offline na Google Drive za pomocą komputera

Do Google Drive możesz przesłać wszystkie pliki Worda i Excela, z których korzystasz w pracy. Dzięki pakietowi opracowanemu przez firmę z Mountain View nie będziesz miał problemu z edytowaniem dokumentów nawet zdalnie. Jeśli nie masz stabilnego połączenia z Internetem, będziesz musiał aktywować pewne ustawienia, aby zapisać swoje dokumenty. Uruchamiając Chrome, musisz najpierw sprawdzić, czy jesteś połączony z kontem Google, a następnie wejść w Ustawienia Google Drive. Następnie pojawi się okno wyskakujące z kilkoma ustawieniami: musisz zaznaczyć pole obok słów "Synchronizuj pliki Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Rysunków Google na tym komputerze, aby móc je edytować w trybie offline".


Edytuj dokumenty offline na Dysku Google za pomocą smartfona

Możesz też edytować pliki na Dysku Google za pomocą aplikacji na smartfona. Aby to zrobić, uruchom aplikację i przejdź do strony głównej. Na ekranie pojawią się wszystkie dokumenty zapisane w chmurze: aby edytować je w trybie offline, kliknij na ikonę z trzema pionowymi kropkami. Otworzy się menu podręczne, w którym należy aktywować opcję "Dostępność offline", tak aby była ona dostępna nawet wtedy, gdy nie ma połączenia z Internetem. Tę procedurę należy powtórzyć dla wszystkich plików, które mają być edytowane w trybie offline. Dokumenty te zostaną następnie pogrupowane w sekcji Offline, do której można przejść z poziomu ustawień usługi Dysk Google. Po ponownym uzyskaniu stabilnego połączenia zmiany zostaną zapisane online i zsynchronizowane.