Jak otworzyć łącze w nowym oknie lub karcie przeglądarki w IE11

Internet Explorer 11 to najnowsza wersja flagowej przeglądarki internetowej firmy Microsoft, która jest dostępna dla systemów Windows 10, 8, 7, Vista i XP. IE11 obsługuje menu kontekstowe, które rozszerzają i modyfikują podstawowe zachowania przeglądarki. Wśród innych skrótów menu kontekstowe przekierowuje, gdzie przeglądarka powinna otworzyć nowe hiperłącze.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą programu Internet Explorer 11.


Jak otworzyć łącze w nowej karcie lub oknie

Oto jak otworzyć łącze w nowej karcie lub oknie w IE11.

  1. Przejdź do hiperłącza, które chcesz otworzyć.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy hiperłącze.

  3. Wybierz albo Otwórz w nowej karcie or Otworzyć w nowym oknie.

    Otwarcie w nowej karcie powoduje dodanie nowej karty do bieżącego okna przeglądarki Internet Explorer, natomiast otwarcie w nowym oknie powoduje uruchomienie innej instancji przeglądarki.

  4. Przekierowałeś hiperłącze do nowej karty lub nowego okna.

Dodaj komentarz