Greener heating: the hydrogen hypothesis

Ogrzewanie domów odpowiada za dużą część emisji gazów cieplarnianych. Aby ją zmniejszyć, rozważamy przejście z gazu ziemnego na wodór. Cały świat jest zaangażowany w redukcję emisji dwutlenku węgla, aby do 2050 roku osiągnąć poziom zerowy. Znaczna część tej pracy polega na wyobrażeniu sobie nowego sposobu ogrzewania domów. Obecnie gaz używany do ogrzewania naszych domów jest … Czytaj dalej