Jak dodać programy do uruchamiania w systemie Windows 10

Podczas uruchamiania systemu Windows 10 aplikacje wyznaczone jako programy startowe są uruchamiane podczas uruchamiania systemu Windows 10. Istnieją trzy sposoby zarządzania programami uruchamianymi podczas uruchamiania komputera, ale tylko jedna z tych metod jest przydatna podczas dodawania programów do uruchamiania w systemie Windows 10. Możesz włączyć lub wyłączyć uruchamianie aplikacji podczas uruchamiania w Panelu sterowania uruchamiania … Czytaj dalej