Strona główna : Zespół Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Zawodowych

The Haskell Platform

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie od 2000 roku prowadzi działalność innowacyjną związaną ze szkoleniem przygotowującym uczniów do pracy w formacjach mundurowych RP. Początkowo szkolenie odbywało się na potrzeby Sił Zbrojnych RP - szkolenie wojskowe, a następnie Straży Granicznej - szkolenie proobronne.

Od roku 2010 ZSZ Nr 5 w Chełmie, na podstawie własnych doświadczeń i zwiększonego zainteresowania młodzieży szkół gimnazjalnych, zamierza rozpocząć realizację nowego programu pn. "Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych" w ramach innowacji przygotowującej uczniów do rekrutacji oraz pracy w większości służb mundurowych.

Obecnie absolwentom szkół gimazjalnych proponujemy trzy typy szkolenia:

  • SZKOLENIE WOJSKOWE
  • SZKOLENIE PROOBRONNE ZE STRAŻĄ GRANICZNĄ
  • PRZYGOTOWANIE DO PRACY W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Zajęcia szkoleniowe odbywają sie na terenie szkoły oraz:

  • w klasie o profilu wojskowym - w obiektach Dywizjonu Artylerii Samobieżnej,
  • w klasie o profilu probronnym - w Placówkach Granicznych NOSG w Woli Uhruskiej, Dorohusku i Skryhiczynie
  • w klasie przygotowującej do pracy służbach mundurowych - z wykorzystaniem obiektów Nadburzańskiego Oddziału Straży

Granicznej, Placówek Straży Granicznej, 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów, Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego, Straży Miejskiej