Strona główna > D > Dlaczego Nie Mogę Otworzyć Pliku Xlsx?

Dlaczego nie mogę otworzyć pliku XLSX?

W Excel 2013 lub Excel 2016 kliknij lokalizację, w której znajduje się arkusz kalkulacyjny, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz uszkodzony skoroszyt, który chcesz otworzyć. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz i napraw.

Czytaj więcej

A jak otworzyć plik ods?

Pliki arkusza kalkulacyjnego OpenDocument można otwierać i edytować za pomocą dowolnego programu kompatybilnego z OpenOffice, w tym: NeoOffice (Mac) i LibreOffice (Mac i Windows). Pliki ODS mogą być otwierane w programie Microsoft Excel i zapisywane jako pliki . XLS lub XLSX. Jak otworzyć plik odc? Pliki w formacie ODC można otworzyć w programie Microsoft Excel 2011 oraz Apple Safari w Mac systemów operacyjnych. I mogą być otwierane w programie Microsoft Excel 2010 i Microsoft Internet Explorer w platformach Microsoft Windows.

Jak zmienić rozszerzenie pliku XLSX na XLS?

Zmienianie domyślnego formatu pliku zapisywania skoroszytów

  1. W Excel 2007: Kliknij przycisk Microsoft Office , , a następnie kliknij pozycję Excel opcje.
  2. W kategorii Zapisywanie w obszarze Zapisywanie skoroszytówna liście Zapisz pliki w tym formacie kliknij format pliku, którego chcesz użyć.
Jak otworzyć XLSX w Office 2007? Aby otworzyć pliki z rozszerzeniami DOCX, XLSX oraz PPTX należy pobrać Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint o nazwie FileFormatConverters.exe klikając TUTAJ. Po pobraniu i uruchomieniu pliku następuje jego instalacja.

Jak otworzyć Plik XLSX w openoffice?

DOCX i XLSX należy zainstalować wtyczkę ODF Converter do pobrania z go-oo.org lub z naszej strony. Aby zainstalować wystarczy kliknąć w pobrany plik, lub z menu Narzędzia wybrać Menadżer rozszerzeń i dodać nową wtyczkę. I kolejne pytanie, jaki program do edycji excel? Microsoft Excel Viewer to darmowa przeglądarka arkuszy kalkulacyjnych stworzonych w Excelu. Za pomocą aplikacji będziemy mogli otwierać i drukować arkusze zapisane w formatach XLS i XLSX.

W takim razie jak zainstalować excel 2007?

Instalacja Office 2007 - krok po kroku

  1. Po uruchomieniu aplikacji od razu musimy wpisać kod produktu.
  2. Następnie musimy zaakceptować umowę licencyjną.
  3. Kolejne okno daje nam do wyboru dwie opcje: Zainstaluj teraz oraz Dostosuj.
  4. Po dokonaniu takiego wyboru mamy wiele możliwości konfiguracyjnych.
W związku z tym jak wydrukować plik xlsx? Kliknij arkusz i zaznacz zakres danych, który chcesz wydrukować. Kliknij pozycję Plik i kliknij pozycję Drukuj. W Ustawieniakliknij strzałkę obok przycisku Drukuj aktywne arkusze i wybierz odpowiednią opcję. Kliknij pozycję Drukuj.

Można też zapytać, jak otworzyc plik xlsx na androidzie?

Przy użyciu aplikacji Arkusze Google na Androida możesz przesyłać i pobierać pliki.

  1. Importowanie: możesz otwierać i edytować pliki XLS, XLSX, XLSM, CSV, ODS oraz TSV.
  2. Eksportowanie: arkusze kalkulacyjne możesz zapisywać w plikach XLSX, ODS i PDF oraz w postaci strony internetowej (dane HTML w pliku ZIP).

By Studley

Czy OpenOffice writer jest darmowy? :: Co to za Plik XLSX?
Przydatne Linki