Strona główna > C > Co To Są Pliki Pptx?

Co to są pliki PPTX?

Pliki z rozszerzeniem PPTX są używane, aby wskazać pliki prezentacji stworzonych przez PowerPoint Microsoftu, znanego oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia prezentacji z wykorzystaniem pokazów slajdów.

Czytaj więcej

Podobny

Co to są pliki PNG?

Istnieje system kompresji danych obrazowych. Po ogłoszeniu przez Unisys i CompuServe zastrzeżeń patentowych dotyczących kompresji LZW stosowanej w formatach GIF i TIFF, jako następcę opracowano PNG.

W dalszej kolejności, jak zapisać plik w formacie pptx?

Kliknij kartę Plik. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności: W przypadku prezentacji, która może być otwierana tylko w programie PowerPoint 2010 lub PowerPoint 2007, na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję prezentacja programu PowerPoint (*. pptx). Jak zrobić plik ppt? PowerPoint 2010 (lub w nowszej wersji), na karcie plik kliknij pozycję Zapisz jako. Kliknij przycisk Przeglądaj. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz folder, a następnie wybierz pozycję PowerPoint 97–2003 (*. ppt) z listy Zapisz jako typ.

W dalszej kolejności, jak otworzyć plik pptx w pdf?

Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik i upuść go w polu. Wybierz plik PPTX lub PPT, który chcesz przekonwertować na format PDF. Program Acrobat automatycznie przeprowadzi konwersję PPT-PDF. Pobierz nowy plik PDF lub zaloguj się, aby go udostępnić. Jak przerobić PPTX na pdf? Zapisywanie prezentacji PowerPoint w formacie PDF

  1. Wybierz pozycję Plik > Eksportuj.
  2. Kliknij pozycję Utwórz dokument PDF/XPS, a następnie kliknij przycisk Utwórz plik PDF/XPS.
  3. W oknie dialogowym Publikowanie jako pliku PDF lub XPS wybierz lokalizację zapisu pliku.

Podobny

Jakim poleceniem możemy rozpakować skompresowane pliki?

Istnieje możliwość wykonania kompresji w sposób graficzny. Najpopularniejsze programy linuksowe służące do tego celu to File Roller, Ark i Xarchiver.

Jak otworzyć plik PPTX online?

Użyj bezpłatnej przeglądarki PowerPoint Web Viewer, aby otworzyć PPT, PPTX online i przeglądać pliki PPS , ODP. Potężna przeglądarka PowerPoint Viewer to alternatywa dla komputerów z systemem Windows 10, smartfonów z systemem Android, iPhone'ów i innych urządzeń. A jak otworzyć plik pptx w openoffice? Z nowo otwartego okna programu, wybieramy Otwórz inne prezentacje, a następnie Przeglądaj, bądź podczas tworzenia prezentacji przechodzimy na zakładkę Plik, następnie Otwórz i Przeglądaj. Teraz odnajdujemy plik prezentacji pochodzący z innego programu. Po odnalezieniu pliku program wykrył, że jest to prezentacja.

Dlaczego nie mogę otworzyć pliku PPTX?

Jeśli komunikat o błędzie oznacza PowerPoint że nie można odczytać pliku lub nie można otworzyć prezentacji, prawdopodobnie plik został zablokowany przez program Office ze względów bezpieczeństwa. Jak zapisać PowerPoint prezentację? W PowerPoint kliknij pozycję Plik > Zapisz jako. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać prezentację. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę prezentacji. W obszarze Zapisz jako typwybierz pozycję Pokaz programu PowerPoint.

Możesz też zapytać, jak odpalić prezentację w powerpoint?

Wybrać z górnego paska Widok->Pokaz slajdów. Skrótowym odniesieniem tej funkcji jest Shift+ F5. Na dolnym pasku stanu znajduje się miniaturka pod nazwą „Pokaz slajdu od bieżącego slajdu”.

By Joellyn Gieseking

Similar articles

W jakim formacie wysylac prezentację? :: Kto był działaczem socjalistycznym?
Przydatne Linki