Strona główna > C > Co To Są Pliki Pptx?

Co to są pliki PPTX?

Pliki z rozszerzeniem PPTX są używane, aby wskazać pliki prezentacji stworzonych przez PowerPoint Microsoftu, znanego oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia prezentacji z wykorzystaniem pokazów slajdów.

Czytaj więcej

Podobny

Co to są pliki PNG?

Istnieje system kompresji danych obrazowych. Po ogłoszeniu przez Unisys i CompuServe zastrzeżeń patentowych dotyczących kompresji LZW stosowanej w formatach GIF i TIFF, jako następcę opracowano PNG.

W dalszej kolejności, jak zapisać plik w formacie pptx?

Kliknij kartę Plik. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności: W przypadku prezentacji, która może być otwierana tylko w programie PowerPoint 2010 lub PowerPoint 2007, na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję prezentacja programu PowerPoint (*. pptx). Jak zrobić plik ppt? PowerPoint 2010 (lub w nowszej wersji), na karcie plik kliknij pozycję Zapisz jako. Kliknij przycisk Przeglądaj. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz folder, a następnie wybierz pozycję PowerPoint 97–2003 (*. ppt) z listy Zapisz jako typ.

W dalszej kolejności, jak otworzyć plik pptx w pdf?

Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik i upuść go w polu. Wybierz plik PPTX lub PPT, który chcesz przekonwertować na format PDF. Program Acrobat automatycznie przeprowadzi konwersję PPT-PDF. Pobierz nowy plik PDF lub zaloguj się, aby go udostępnić. Jak przerobić PPTX na pdf? Zapisywanie prezentacji PowerPoint w formacie PDF

  1. Wybierz pozycję Plik > Eksportuj.
  2. Kliknij pozycję Utwórz dokument PDF/XPS, a następnie kliknij przycisk Utwórz plik PDF/XPS.
  3. W oknie dialogowym Publikowanie jako pliku PDF lub XPS wybierz lokalizację zapisu pliku.

Podobny

Jakim poleceniem możemy rozpakować skompresowane pliki?

Istnieje możliwość wykonania kompresji w sposób graficzny. Najpopularniejsze programy linuksowe służące do tego celu to File Roller, Ark i Xarchiver.

Jak otworzyć plik PPTX online?

Użyj bezpłatnej przeglądarki PowerPoint Web Viewer, aby otworzyć PPT, PPTX online i przeglądać pliki PPS , ODP. Potężna przeglądarka PowerPoint Viewer to alternatywa dla komputerów z systemem Windows 10, smartfonów z systemem Android, iPhone'ów i innych urządzeń. A jak otworzyć plik pptx w openoffice? Aby otworzyć plik pptx w OpenOffice, należy wykonać następujące czynności:
1. Otworzyć program OpenOffice Impress.
2. Kliknij w menu Plik i wybierz opcję Otwórz.
3. W oknie przeglądarki plików wybierz plik pptx, który chcesz otworzyć.
4. Kliknij przycisk Otwórz.
OpenOffice Impress otworzy wówczas plik pptx, a Ty będziesz mógł przeglądać i edytować jego zawartość.

Dlaczego nie mogę otworzyć pliku PPTX?

Może być kilka powodów, dla których nie możesz otworzyć pliku PPTX. Niektóre możliwe przyczyny obejmują:
1. Brakujące oprogramowanie: Możesz nie mieć zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania na swoim komputerze, aby otworzyć pliki PPTX. Musisz mieć zainstalowany na swoim komputerze program Microsoft PowerPoint lub kompatybilne oprogramowanie.
2. Uszkodzony plik: Plik PPTX, który próbujesz otworzyć, może być uszkodzony lub uszkodzony. W takim przypadku możesz spróbować otworzyć plik na innym komputerze lub spróbować naprawić plik.
3. Nieaktualne oprogramowanie: Twoja wersja programu Microsoft PowerPoint może być przestarzała i nie być w stanie otworzyć pliku PPTX. Spróbuj zaktualizować swoje oprogramowanie do najnowszej wersji.
4. Rozszerzenie pliku: Rozszerzenie pliku mogło zostać przypadkowo zmienione, co uniemożliwia jego otwarcie. Spróbuj zmienić nazwę pliku z prawidłowym rozszerzeniem (.pptx).
Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, możliwe jest, że plik PPTX jest po prostu niezgodny z Twoim komputerem lub oprogramowaniem. Jak zapisać PowerPoint prezentację? Aby zapisać prezentację PowerPoint, należy wykonać następujące czynności:
1. Otwórz prezentację PowerPoint, którą chcesz zapisać.
2. Kliknij przycisk "Plik" w pasku narzędzi.
3. Wybierz opcję "Zapisz jako" z menu rozwijanego.
4. W oknie dialogowym "Zapisz jako" wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać prezentację.
5. Kliknij przycisk "Zapisz" aby zapisać prezentację.

Możesz też zapytać, jak odpalić prezentację w powerpoint?

Aby uruchomić prezentację w programie PowerPoint, należy wykonać następujące czynności:
1. Otwórz program PowerPoint.
2. Kliknij "Plik" w górnym menu i wybierz "Otwórz" z listy.
3. Wybierz plik prezentacji, który chcesz otworzyć i kliknij "Otwórz".
4. Prezentacja powinna się teraz uruchomić.

By Joellyn Gieseking

Similar articles

W jakim formacie wysylac prezentację? :: Kto był działaczem socjalistycznym?
Przydatne Linki