Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki xcscheme

.xcscheme Rozszerzenie pliku

Typ pliku Xcode Scheme File

Twórca Apple
Kategoria Pliki ustawień
Format XML

Czym są pliki XCSCHEME?

Plik używany przez Apple Xcode, aplikację, która pomaga użytkownikom tworzyć aplikacje dla systemów iOS i Mac OS X; zawiera kompilację, uruchamianie, testowanie, profilowanie, analizowanie i archiwizowanie informacji o projekcie.

Więcej informacji

Plik XCSCHEME może być współdzielony z innymi użytkownikami lub chroniony dla pojedynczego użytkownika, co jest przydatne w projektach dla wielu deweloperów. Jeśli plik jest zaznaczony jako "Udostępniony" w oknie "Zarządzaj schematami", plik jest przechowywany w katalogu xcshareddata / xschemes.

Aby edytować, tworzyć lub zarządzać swoimi programami, kliknij ikonę aplikacji w lewym górnym rogu okna projektu i wybierz Edytuj schemat ..., Nowy schemat ... lub Zarządzaj schematami ....

Programy, które otwierają pliki XCSCHEME

Informacje o plikach XCSCHEME

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem XCSCHEME i jak go otworzyć.

Typ pliku Xcode Scheme File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.