Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki wordlist

.wordlist Rozszerzenie pliku

Typ pliku Desktop Poet Word List File

Twórca Mariner Software
Kategoria Różne pliki
Format Text

Czym są pliki WORDLIST?

Lista słów używanych przez Desktop Poet, program "poezji w lodówce", który pozwala użytkownikom tworzyć wiersze poprzez układanie słów na pulpicie; zawiera zbiór słów, a także definicje czasów słów (np. czasowniki czasowników, liczby pojedynczej i liczby mnogiej); przechowuje również tytuł listy, język, autora i informacje o prawach autorskich.

Więcej informacji

Pliki z listami słów mogą być używane do przechowywania kolekcji słów w różnych językach. Kilka różnych plików z listami słów jest dołączonych do oprogramowania Desktop Poet. Inne listy słów można pobrać i dodać do oprogramowania.

Pliki WORDLIST są przechowywane w formacie zwykłego tekstu i zawierają znaczniki, które dzielą poszczególne sekcje pliku.

UWAGA: Poeta Desktop nie jest już rozwijany.

Programy, które otwierają pliki WORDLIST

Informacje o plikach WORDLIST

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem WORDLIST i jak go otworzyć.

Typ pliku Desktop Poet Word List File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.