Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .wmd

.wmd Rozszerzenie pliku

Typ pliku Windows Media Download Package

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki wideo
Format Zip

Czym są pliki plik WMD?

Zip skompresowany plik używany przez Windows Media Player; może przechowywać treści multimedialne, listy odtwarzania i granice (niestandardowe interfejsy); używany jako format do pobierania audio i wideo przez Internet.

Więcej informacji

Pliki WMD są plikami .ZIP z rozszerzeniem ".wmd", dzięki czemu program Windows Media Player domyślnie je otwiera. Możesz je rozpakować ręcznie za pomocą dowolnego narzędzia do dekompresji zgodnego z Zip.

Programy, które otwierają WMD pliki
Windows
Microsoft Windows Media Player

Informacje o plikach WMD

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .wmd i jak go otworzyć.

Typ pliku Windows Media Download Package, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.