Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .vsix

.vsix Rozszerzenie pliku

Typ pliku Visual Studio Extension

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki wtyczek
Format Zip

Czym są pliki plik VSIX?

Dodatek do oprogramowania stworzony dla Microsoft Visual Studio, IDE oprogramowania dla Windows; zapisane w formacie .ZIP i zawiera pliki rozszerzające funkcjonalność oprogramowania Visual Studio; przechowuje opis pakietu, a także pliki binarne i inne zasoby, które zawierają rozszerzenie.

Więcej informacji

Rozszerzenia Visual Studio można zainstalować przy użyciu interfejsu użytkownika Extension Manager w oprogramowaniu.

UWAGA: Do tworzenia rozszerzeń VSIX można użyć pakietu Visual Studio 2010 SDK.

Programy, które otwierają VSIX pliki
Windows
Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Studio Code

Informacje o plikach VSIX

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .vsix i jak go otworzyć.

Typ pliku Visual Studio Extension, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.