Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki vmcx

.vmcx Rozszerzenie pliku

Typ pliku Virtual Machine Shell Information File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki ustawień
Format XML

Czym są pliki VMCX?

Skrót wirtualnej maszyny (VM) używany przez Windows Virtual PC, program emulujący używany do uruchamiania różnych wersji systemu Windows; zapisane w formacie XML i zawiera parametry konfiguracyjne maszyny wirtualnej, takie jak nazwa maszyny wirtualnej, plik .VMC do załadowania i pliki dysku twardego .VHD .

Więcej informacji

Pliki VMCX służą temu samemu celowi, co pliki VMC. Jednak pliki VMCX są używane przez Eksploratora Windows do dostarczania informacji o maszynie wirtualnej w oknie Eksploratora. Dodatkowo, Windows Virtual PC umieszcza pliki VMCX w katalogu [user] \ Virtual Machines \, podczas gdy pliki VMC są umieszczane w katalogu [user] \ AppData \.

UWAGA: Windows Virtual PC jest dostępny tylko dla Windows 7 Professional i wersje Ultimate.

Programy, które otwierają pliki VMCX

Informacje o plikach VMCX

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem VMCX i jak go otworzyć.

Typ pliku Virtual Machine Shell Information File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.