Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki vim

.vim Rozszerzenie pliku

Typ pliku Vim Settings File

Twórca N/A
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

Czym są pliki VIM?

Plik ustawień używany przez Vima, program do edycji tekstu, często używany przez programistów kodu źródłowego; często używane do zapisywania ustawień, takich jak reguły podświetlania składni, dla edytora tekstów po otwarciu; można odwoływać się w pliku ustawień .VIMRC .

Więcej informacji

UWAGA: Nazwa ".vim" jest również używana dla ukrytego katalogu używanego przez Vima, ale nie jest to ten sam typ pliku VIM.

Programy, które otwierają pliki VIM
Windows
gVim
Linux
Vim

Informacje o plikach VIM

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem VIM i jak go otworzyć.

Typ pliku Vim Settings File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.