Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .vbox-extpack

.vbox-extpack Rozszerzenie pliku

Typ pliku Oracle VM VirtualBox Extension Pack

Twórca Oracle
Kategoria Pliki wtyczek
Format Binary

Czym są pliki plik VBOX-EXTPACK?

Plik pakietu rozszerzeń używany przez Oracle VM VirtualBox, program wirtualizacji do uruchamiania systemów operacyjnych gości; zawiera dane rozszerzające podstawową funkcjonalność oprogramowania; można zainstalować, klikając dwukrotnie plik.

Więcej informacji

Aby wyświetlić aktualnie zainstalowane pakiety rozszerzeń w Oracle VM VirtualBox, przejdź do okna preferencji programu, a następnie przejdź do zakładki "Rozszerzenia".

Programy, które otwierają VBOX-EXTPACK pliki

Informacje o plikach VBOX-EXTPACK

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .vbox-extpack i jak go otworzyć.

Typ pliku Oracle VM VirtualBox Extension Pack, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.