Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki usx

.usx Rozszerzenie pliku

Typ pliku Unreal Static Meshes

Twórca Epic Games
Kategoria Pliki gier
Format Binary

Czym są pliki USX?

Modele 3D używane do tworzenia aren dla gier Unreal; kształt modelu jest statyczny, ale pozycja, orientacja i rozmiar mogą się zmieniać; tworzone i edytowane przy użyciu edytora poziomów Unreal "UnrealEd".

Programy, które otwierają pliki USX
Windows
Dragon UnPACKer
Unreal Tournament Package Tool
Epic Games UnrealEd
Macintosh
Epic Games UnrealEd

Informacje o plikach USX

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem USX i jak go otworzyć.

Typ pliku Unreal Static Meshes, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.