Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki unl

.unl Rozszerzenie pliku

Typ pliku Garmin Unlock File

Twórca Garmin
Kategoria Różne pliki
Format N/A

Czym są pliki UNL?

Plik kopii zapasowej utworzony przez MapSource, program używany do zarządzania mapami urządzeń nawigacyjnych Garmin; zawiera kody odblokowujące dla map; używany jako kopia zapasowa, aby kody mogły zostać przywrócone z powrotem do urządzenia Garmin.

Więcej informacji

Aby utworzyć plik UNL w MapSource, wybierz Narzędzia → Odblokuj mapy, kliknij "Dalej" i wybierz "Utwórz kopię zapasową kodów odblokowujących do pliku." Aby ponownie załadować kody odblokowujące, wybierz Narzędzia → Odblokuj mapy, kliknij "Dalej", wybierz "Pobierz i zainstaluj wszystkie moje kody odblokowujące, kliknij" Dalej ", a następnie wybierz" Pobierz moje kody odblokowujące z pliku na moim komputerze. "

UWAGA: Kody odblokowujące są specyficzne dla pojedynczego urządzenia GPS zakupionego od firmy Garmin, dlatego nie można użyć pliku UNL do odblokowania map na wielu urządzeniach Garmin.

Programy, które otwierają pliki UNL

Informacje o plikach UNL

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem UNL i jak go otworzyć.

Typ pliku Garmin Unlock File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.