Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki unauth

.unauth Rozszerzenie pliku

Typ pliku SiteMinder Unauthorized Message File

Twórca Netegrity
Kategoria Pliki tekstowe
Format N/A

Czym są pliki UNAUTH?

Plik komunikatów o błędach używany przez Netegrity SiteMinder; zawiera tekst wyświetlany użytkownikom przekraczającym maksymalną liczbę nieudanych prób logowania, zdefiniowanych przez schemat uwierzytelniania.

Więcej informacji

Każdy plik uwierzytelniający .FCC powinien mieć odpowiedni plik UNAUTH.

Programy, które otwierają pliki UNAUTH
Windows
Netegrity SiteMinder

Informacje o plikach UNAUTH

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem UNAUTH i jak go otworzyć.

Typ pliku SiteMinder Unauthorized Message File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.