Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki uls

.uls Rozszerzenie pliku

Typ pliku NetMeeting User Location Service File

Twórca Microsoft
Kategoria Różne pliki
Format N/A

Czym są pliki ULS?

Zawiera informacje o lokalizacji internetowej; wykorzystywane przez Microsoft NetMeeting do łączenia użytkowników ze sobą; serwer lokalizatora internetowego (ILS) wysyła plik o nazwie "Ulserver.uls" do klientów z adresem IP i informacjami o porcie.

Więcej informacji

NetMeeting był częścią systemu Windows XP, ale nie jest dołączony do systemu Windows Vista. Zostało zastąpione przez Windows Meeting Space i Microsoft Office Live Meeting.

Programy, które otwierają pliki ULS
Windows
Microsoft NetMeeting

Informacje o plikach ULS

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem ULS i jak go otworzyć.

Typ pliku NetMeeting User Location Service File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.