Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki synw-proj

.synw-proj Rozszerzenie pliku

Typ pliku SynWrite Project

Twórca UVViewSoft
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki SYNW-PROJ?

Plik SYNW-PROJ jest plikiem projektu używanym przez SynWrite, darmowy edytor tekstu i kodu źródłowego. Zawiera listę plików i folderów pogrupowanych w strukturę / drzewo projektu. Projekt nie zawiera faktycznych plików w strukturze projektu.

Więcej informacji

Możesz przeglądać swój projekt przez widok "Project Manager" w SynWrite. Menedżer projektu jest dostępny po otwarciu lewego panelu i kliknięciu karty "Projekt" między kartami "Drzewo" i "Karty".

Programy, które otwierają pliki SYNW-PROJ

Informacje o plikach SYNW-PROJ

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem SYNW-PROJ i jak go otworzyć.

Typ pliku SynWrite Project, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.