Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki styx

.styx Rozszerzenie pliku

Typ pliku ChordWizard Style

Twórca ChordWizard Software
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki STYX?

Plik STYX zawiera styl utworu utworzonego przez Songtrix, aplikację do nauki i tworzenia muzyki. Przechowuje ustawienia utworu, w tym poziomy głośności, tempa, melodii, rytmu, basu, perkusji i riffów. Pliki STYX służą do zmiany ustawień utworu, śledzenia ustawień i zakresu utworu pliku utworu .SNGX .

Więcej informacji

Aby utworzyć plik STYX, wybierz Plik → Zapisz utwór jako ... i wybierz "Styl ChordWizard" z menu rozwijanego typu zapisu. Aby otworzyć plik STYX, wybierz Plik → Otwórz utwór ... i wybierz "Styl ChordWizard" z rozwijanego menu typu.

Domyślne style piosenek to Ballada, Blues, Country, Dance, Disco, Funk, Łaciński, Rock, Samba, Soul, Swing i Techno.  Pliki STYX można przesyłać do sieci ChordWizard i udostępniać innym członkom.

UWAGA: Pliki STYX zastępują pliki .CWY wersją Songtrix 4.

Programy, które otwierają pliki STYX
Windows
ChordWizard Songtrix

Informacje o plikach STYX

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem STYX i jak go otworzyć.

Typ pliku ChordWizard Style, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.