Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki std

.std Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Apache OpenOffice Drawing Template

Twórca Oracle
Kategoria Pliki obrazów wektorowych
Format Binary

.STD opcja № 1

Szablon stworzony przez Apache OpenOffice Draw, oparty na wektorze program do rysowania; zawiera domyślne elementy rysunkowe, które mogą być użyte jako podstawa do tworzenia nowych plików .SXD ; umożliwia użytkownikom tworzenie wielu rysunków o podobnym wyglądzie i odczuciu.

Więcej informacji

Pliki STD mogą być również otwierane przez Open Office Draw, następcę StarOffice, który ma taki sam kod jak Apache OpenOffice Draw.

UWAGA: Apache OpenOffice był wcześniej znany jako OpenOffice.org. Również Apache OpenOffice przechowuje teraz grafikę wektorową za pomocą plików .OTG .

Programy, które otwierają pliki STD
Windows
Apache OpenOffice
LibreOffice
Linux
Apache OpenOffice
LibreOffice
Macintosh
Apache OpenOffice
LibreOffice
Planamesa NeoOffice

Typ pliku 2CD/DVD Label Template

Twórca Memorex
Kategoria Różne pliki
Format N/A

.STD opcja № 2

Szablon do tworzenia niestandardowych drukowalnych etykiet CD i DVD.

Programy, które otwierają pliki STD

Typ pliku 3PROMT Translator Document

Twórca PROMT
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

.STD opcja № 3

Dokument stworzony i wykorzystany przez PROMT Translator, narzędzie tłumaczeniowe dla Microsoft Word i Outlook; zawiera informacje o sesji tłumaczeniowej, która zawiera tekst źródłowy i języki, do których jest on tłumaczony; zawiera także ustawienia tłumaczenia i włączone słowniki.

Więcej informacji

UWAGA: Tłumacz PROMT jest dostępny do pobrania w ramach pakietu PROMT Office.

Programy, które otwierają pliki STD

Informacje o plikach STD

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem STD i jak go otworzyć.

Typ pliku PROMT Translator Document, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.