Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki sed

.sed Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1IExpress Self Extraction Directive File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

.SED opcja № 1

Plik utworzony przez IExpress Wizard, wbudowany program Windows służący do tworzenia instalatorów Windows; zawiera opcje używane do budowania pakietu instalacyjnego oprogramowania (plik .EXE ); obejmuje pliki do wbudowania w pakiet, nazwę pliku pakietu wyjściowego, komunikaty wyskakujące dla procesu instalacji i różne inne opcje.

Więcej informacji

Pliki SED są używane przez kreator IExpress do budowania samorozpakowujących się plików wykonywalnych. Są często używane do tworzenia dystrybucji oprogramowania.

Program IExpress (iexpress.exe) znajduje się w katalogu C: \ Windows \ System32 \.

Programy, które otwierają pliki SED

Typ pliku 2Sed Script

Twórca The GNU Project
Kategoria Pliki deweloperskie
Format Text

.SED opcja № 2

Skrypt używany przez sed (edytor strumieni), narzędzie wiersza poleceń Unix używane do filtrowania i modyfikowania tekstu; przechowuje jedną lub więcej instrukcji, które zawierają wzorce i zamienniki; używany do przechowywania zwrotów wielokrotnego użytku.

Więcej informacji

Pliki SED są używane z następującą składnią, gdzie -f jest opcją do określenia skryptu sed: sed -f file.sed plik wejściowy

Programy, które otwierają pliki SED
Linux
sed

Informacje o plikach SED

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem SED i jak go otworzyć.

Typ pliku Sed Script, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.