Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki securitysettings

.securitysettings Rozszerzenie pliku

Typ pliku Alpha Five Security Settings File

Twórca Alpha Software
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki SECURITYSETTINGS?

Plik bezpieczeństwa stworzony przez Alpha Five, mobilny, stacjonarny i program do tworzenia aplikacji internetowych; zawiera ustawienia zabezpieczeń dla projektu lub strony; obejmuje opcje zabezpieczeń, takie jak przekierowania stron, czy wymagane jest hasło, szyfrowanie hasła, data wygaśnięcia hasła i reguły sprawdzania identyfikatora użytkownika; odniesione przez Alpha Five, nie przeznaczone do ręcznego otwierania; znajduje się w folderze "WebProject" projektu.

Więcej informacji

Aby edytować plik SECURITYSETTINGS, wybierz "Web Security", następnie wybierz "Web Security Configuration", kliknij OK, wprowadź zmiany i kliknij OK.

UWAGA: W 2013 r. Alpha Pięć zmieniło się w Alpha Anywhere.

Programy, które otwierają pliki SECURITYSETTINGS

Informacje o plikach SECURITYSETTINGS

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem SECURITYSETTINGS i jak go otworzyć.

Typ pliku Alpha Five Security Settings File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.