Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki rpj

.rpj Rozszerzenie pliku

Typ pliku Real Pac Batch Job File

Twórca Uni Comp
Kategoria Pliki wykonywalne
Format N/A

Czym są pliki RPJ?

Plik procesu wsadowego napisany w UNI * Script, interpretowanym języku skryptowym opracowanym przez Uni Comp, Inc; przechowuje skrypty automatyzujące różne zadania dla produktów Uni Comp, w tym Real Pac v.2 i nowsze.

Więcej informacji

Pliki RPJ są używane głównie do instalacji i aktualizacji oprogramowania klienta, instalacji niestandardowych, przekształceń związanych z danymi, logiki aplikacji, reguł biznesowych i innych obliczeń.

Programy, które otwierają pliki RPJ

Informacje o plikach RPJ

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem RPJ i jak go otworzyć.

Typ pliku Real Pac Batch Job File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.