Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki rcproject

.rcproject Rozszerzenie pliku

Typ pliku iMovie '08 Project

Twórca Apple
Kategoria Pliki wideo
Format Binary

Czym są pliki RCPROJECT?

Projekt filmu utworzony za pomocą iMovie '08 (a.k.a. iMovie 7) lub nowszego; zawiera oś czasu z odniesieniami do klipów wideo, a także efekty, ścieżki dźwiękowe, przejścia i inne ustawienia.

Więcej informacji

W przeciwieństwie do poprzednich wersji iMovie, iMovie '08 domyślnie zapisuje wszystkie pliki w folderze ~ / Movies / iMovie Projects. Każdy projekt filmowy w tym folderze pojawi się w panelu "Biblioteka projektów" w oknie edycji iMovie. Ponieważ iMovie '08 zapisuje projekty wideo w locie, nie ma opcji "Zapisz" w menu Plik.

UWAGA: Możesz importować projekty iMovie do Apple Final Cut Pro X wybierając Plik → Importuj → iMovie Projekt ....

Programy, które otwierają pliki RCPROJECT
Macintosh
Apple iMovie
Apple Final Cut Pro

Informacje o plikach RCPROJECT

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem RCPROJECT i jak go otworzyć.

Typ pliku iMovie '08 Project, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.