Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki qvpp

.qvpp Rozszerzenie pliku

Typ pliku QlikView Extension Properties Page File

Twórca QlikTech International
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

Czym są pliki QVPP?

Plik układu wizualnego używany przez QlikView, aplikację do raportowania BI; zawiera kod źródłowy HTML, który określa układ strony właściwości rozszerzenia ( .QAR file); służy do formatowania wykresów i innych danych BI dla wizualizacji.

Więcej informacji

Rozszerzenia QlikView umożliwiają integrację zewnętrznych układów wizualizacji.

Programy, które otwierają pliki QVPP

Informacje o plikach QVPP

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem QVPP i jak go otworzyć.

Typ pliku QlikView Extension Properties Page File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.