Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki qbb

.qbb Rozszerzenie pliku

Typ pliku QuickBooks Backup File

Twórca Intuit
Kategoria Kopia zapasowa
Format Binary

Czym są pliki QBB?

Plik kopii zapasowej utworzony przez QuickBooks, aplikację do zarządzania pieniędzmi; przechowuje pełną kopię zapasową finansowych danych firmy, listów, szablonów i logo; używany do przywracania oryginalnych danych w przypadku utraty pierwotnego .QBW lub uszkodzenia.

Więcej informacji

Pliki QBB są tworzone przez wersję QuickBooks dla systemu Windows, ale można je również wyeksportować z wersji Mac, wybierając opcję Plik → Utwórz kopię zapasową w QuickBooks dla systemu Windows ... z menu aplikacji (QuickBooks 2012).

UWAGA: W niektórych przypadkach może być konieczna zmiana rozszerzenia pliku z ".qbb" na ".qbw", aby plik mógł poprawnie się otwierać w QuickBookach.

Programy, które otwierają pliki QBB
Windows
Intuit QuickBooks Pro
Macintosh
Intuit QuickBooks for Mac

Informacje o plikach QBB

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem QBB i jak go otworzyć.

Typ pliku QuickBooks Backup File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.