Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki pyxel

.pyxel Rozszerzenie pliku

Typ pliku Pyxel Image Document

Twórca Daniel Kvarfordt
Kategoria Pliki obrazów rastrowych
Format Zip

Czym są pliki PYXEL?

Plik obrazu stworzony i używany przez Pyxel Edit, aplikację do rysowania pikseli, która może tworzyć obrazy i animacje; zawiera obraz pikselowy z jedną lub większą liczbą warstw obrazu złożonych z płytek.

Więcej informacji

Format pliku PYXEL używa kompresji Zip. Możesz zmienić nazwę rozszerzenia ".pyxel" na ".zip" i rozpakować plik. Podczas wyodrębniania zawartości pojawi się folder zawierający .PNG plików warstw i warstw oraz plik .JSON z informacjami, takimi jak kolory, ustawienia, warstwy i kafelki, które opisują plik PYXEL.

UWAGA: Pyxel Edit może wyeksportować obraz PYXEL do formatów PNG, JPEG i GIF.

Programy, które otwierają pliki PYXEL
Macintosh
Pyxel Edit

Informacje o plikach PYXEL

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem PYXEL i jak go otworzyć.

Typ pliku Pyxel Image Document, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.