Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki pvk

.pvk Rozszerzenie pliku

Typ pliku Private Key File

Twórca Microsoft
Kategoria Różne pliki
Format Text

Czym są pliki PVK?

Plik klucza prywatnego używany przez twórców oprogramowania do podpisywania cyfrowego aplikacji; przechowuje klucz jako segment zaszyfrowanych danych w małym pliku; umożliwia pakietowi aplikacji uwierzytelnienie przez użytkowników końcowych; często używane w połączeniu z plikami .SPC i .PFX .

Więcej informacji

Przykłady programów PKCS (public-key cryptographic standard) obejmują Microsoft .NET Framework File Signing Tool (Signcode.exe) i OpenSSL.

Programy, które otwierają pliki PVK

Informacje o plikach PVK

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem PVK i jak go otworzyć.

Typ pliku Private Key File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.