Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki pspscript

.pspscript Rozszerzenie pliku

Typ pliku PaintShop Pro Resource File

Twórca Corel
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki PSPSCRIPT?

Plik PSPSCRIPT zawiera zasób stworzony przez PaintShop Pro, edytor grafiki rastrowej dla systemu Windows. Przechowuje zasób używany przez PaintShop Pro, którym może być skrypt, pędzel, szablon, próbnik palety lub zestaw narzędzi. Pliki PSPSCRIPT mogą być zasobami zawartymi w programie PaintShop Pro lub zasobem niestandardowym utworzonym przez użytkownika.

Więcej informacji

Ponieważ pliki PSPSCRIPT mogą służyć do przechowywania różnych typów zasobów, nazwa pliku znajdująca się przed rozszerzeniem zwykle wskazuje typ zasobu, który zawiera plik. Folder, w którym znajduje się plik PSPSCRIPT, może służyć do identyfikacji rodzaju zasobu.

Pliki PSPSCRIPT przechowujące pędzle można importować do PaintShop Pro, wybierając Plik → Importuj → Pędzel niestandardowy, przechodząc do Plik PSPCRIPT w oknie dialogowym, wybierając plik PSPSCRIPT, a następnie klikając przycisk Dodaj.

Możesz udostępniać pliki PSPSCRIPT innym użytkownikom, po prostu dołączając je do wiadomości e-mail, przesyłając je do miejsca w magazynie online lub przesyłając je do dysk flash. Po otrzymaniu pliku PSPSCRIPT użytkownik może zaimportować go do Paint Shop Pro lub zapisać plik w następującym katalogu:

Dokumenty \ Corel PaintShop Pro \ [wersja] \ Pędzle

UWAGA : PaintShop Pro był wcześniej znany jako PaintShop Photo Pro.

Pospolity PSPSCRIPT Nazwy plików

Preset_XYZ.pspscript - Nazwa presetu narzędzia lub polecenia znalezionego w katalogu "presets".

Swatch_XYZ.pspscript - Nazwa próbki palety znalezionej w katalogu "Swatches".

Programy, które otwierają pliki PSPSCRIPT
Windows
Corel PaintShop Pro

Informacje o plikach PSPSCRIPT

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem PSPSCRIPT i jak go otworzyć.

Typ pliku PaintShop Pro Resource File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.