Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki profimail

.profimail Rozszerzenie pliku

Typ pliku ProfiMail Settings File

Twórca Lonely Cat Games
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki PROFIMAIL?

Zawiera ustawienia użytkownika dla ProfiMail, programu pocztowego dla urządzeń mobilnych; obejmuje ustawienia kont, reguł i podpisów; zwykle o nazwie "Settings.profimail."

Więcej informacji

Plik ustawień ProfiMail można wyeksportować z programu, a następnie przesłać do innego urządzenia za pomocą Bluetooth, poczty e-mail lub komputera.

Programy, które otwierają pliki PROFIMAIL
Windows
Lonely Cat Games ProfiMail
Android
Lonely Cat Games ProfiMail

Informacje o plikach PROFIMAIL

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem PROFIMAIL i jak go otworzyć.

Typ pliku ProfiMail Settings File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.