Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki pip

.pip Rozszerzenie pliku

Typ pliku Office Personalized Settings File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki PIP?

Plik preferencji używany przez programy pakietu Microsoft Office do przechowywania ustawień "Spersonalizowane menu i paski narzędzi"; tworzone przez każdą aplikację Office poprzez ocenę, które polecenia menu są najczęściej używane; tylko powszechnie używane polecenia są wyświetlane w skróconej wersji każdego menu.

Więcej informacji

Pliki PIP są zapisywane w katalogu Application Data \ Microsoft \ Office i mają nazwę [program] .pip. Na przykład plik ustawień menu programu Microsoft Word może mieć nazwę "Word.pip" lub "Word2.pip".

UWAGA: Opcje menu w programach pakietu Office można ręcznie dostosować, wybierając Widok → Paski narzędzi → Dostosuj, następnie klikając kartę "Opcje".

Programy, które otwierają pliki PIP
Windows
SoftMaker Office
Microsoft PowerPoint 2016
Linux
SoftMaker Office

Informacje o plikach PIP

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem PIP i jak go otworzyć.

Typ pliku Office Personalized Settings File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.