Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki pen

.pen Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Paint Shop Pro Pen Preset File

Twórca Corel
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

.PEN opcja № 1

Zawiera predefiniowane ustawienia pióra dla pióra w Paint Shop Pro; zawiera niestandardowe ustawienia pióra, które można załadować do programu; powinny być przechowywane w folderze Presets w folderze aplikacji Paint Shop Pro.

Programy, które otwierają pliki PEN

Typ pliku 2Logitech io2 Drawing

Twórca Logitech
Kategoria Pliki obrazów wektorowych
Format N/A

.PEN opcja № 2

Rysunek przechwycony przez pióro piśmiennicze Logitech io2, pióro atramentowe, które rejestruje odręczny tekst i obrazy za pomocą wewnętrznej pamięci flash; mogą zostać przesłane do komputera osobistego za pośrednictwem podstawy USB pióra.

Więcej informacji

Pliki importowane z pióra Logitech io2 są domyślnie zapisywane w folderze / My Documents / My io Documents. Można je otwierać i edytować za pomocą oprogramowania io2 firmy Logitech. Zapisane pliki PEN można wyeksportować w standardowym formacie .EMF , który można otworzyć za pomocą innych aplikacji innych firm.

Programy, które otwierają pliki PEN

Informacje o plikach PEN

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem PEN i jak go otworzyć.

Typ pliku Logitech io2 Drawing, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.