Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki nib

.nib Rozszerzenie pliku

Typ pliku Interface Builder User Interface File

Twórca Apple
Kategoria Pliki deweloperskie
Format Binary

Czym są pliki NIB?

Plik utworzony przez Interface Builder, program do tworzenia oprogramowania (dołączony do Apple Xcode) używany do budowania interfejsów użytkownika dla aplikacji Mac OS X; zapisuje komponent interfejsu użytkownika, taki jak okno lub widok, a także pola tekstowe, przyciski i inne elementy interaktywne.

Więcej informacji

Chociaż pliki NIB nie są wymagane w aplikacjach Mac OS X, są one powszechnie używane, ponieważ tworzenie interfejsów wizualnie w programie Interface Builder jest często łatwiejsze niż tworzenie ich programowo.

UWAGA: Wersja 3 oprogramowania Program Interface Builder wprowadził format .XIB , który przechowuje te same informacje, co plik NIB, ale używa formatu pliku tekstowego.

Programy, które otwierają pliki NIB
Macintosh
Apple Xcode
Apple Interface Builder

Informacje o plikach NIB

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem NIB i jak go otworzyć.

Typ pliku Interface Builder User Interface File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.