Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki mv_

.mv_ Rozszerzenie pliku

Typ pliku Movie Edit Pro Movie Backup File

Twórca MAGIX
Kategoria Kopia zapasowa
Format Binary

Czym są pliki MV_?

Tworzenie kopii zapasowej pliku filmowego stworzonego przez Movie Edit Pro (MEP), program umożliwiający tworzenie filmów; zawiera kopię zapasową pliku .MVD , który jest automatycznie tworzony w regularnych odstępach czasu; używany do przywracania filmu w przypadku uszkodzenia pliku MVD.

Więcej informacji

Użytkownicy mogą określić interwał tworzenia kopii zapasowych w oknie Ustawienia systemu. Pliki MV_ można przywrócić, wybierając Plik → Wczytaj film z kopii zapasowej.

Programy, które otwierają pliki MV_
Windows
MAGIX Movie Edit Pro

Informacje o plikach MV_

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem MV_ i jak go otworzyć.

Typ pliku Movie Edit Pro Movie Backup File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.