Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki module

.module Rozszerzenie pliku

Typ pliku Drupal Module File

Twórca Drupal
Kategoria Pliki wtyczek
Format Text

Czym są pliki MODULE?

Plik modułu używany przez Drupal, system zarządzania treścią (CMS) dla stron internetowych; zawiera kod źródłowy napisany w PHP; służy do dodawania funkcjonalności do podstawowej instalacji Drupala, takich jak nowe układy stron, wyskakujące okienka kalendarza, formularze logowania i narzędzia dla programistów.

Więcej informacji

Pliki MODULE muszą mieć odpowiedni plik .INFO , który mówi Drupal o module. Plik INFO musi mieć ten sam przedrostek nazwy pliku co plik MODULE i musi znajdować się w tym samym katalogu. Pliki powinny być zainstalowane w katalogu / modules /, który zazwyczaj znajduje się w witrynach / mysite / modules /.

UWAGA: Podczas gdy .PHP plików zawiera zamknięcie? > Tag PHP po zakończeniu kodu źródłowego, pliki MODULE nie.

Programy, które otwierają pliki MODULE
Linux
Drupal

Informacje o plikach MODULE

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem MODULE i jak go otworzyć.

Typ pliku Drupal Module File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.