Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki mal

.mal Rozszerzenie pliku

Typ pliku MadAppLauncher Configuration File

Twórca MadAppLauncher
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

Czym są pliki MAL?

Plik konfiguracyjny używany przez MadAppLauncher, program systemu Windows służący do uruchamiania aplikacji Windows; Określa aplikacje do wyświetlenia na interfejsie, a także skróty klawiaturowe do uruchamiania każdej aplikacji.

Więcej informacji

Pliki MAL mogą również zawierać ustawienia skrótów do elementów, plików i folderów Panelu sterowania systemu Windows.

Programy, które otwierają pliki MAL

Informacje o plikach MAL

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem MAL i jak go otworzyć.

Typ pliku MadAppLauncher Configuration File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.