Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki lop

.lop Rozszerzenie pliku

Typ pliku MasterCook Layout File

Twórca ValuSoft
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki LOP?

Przechowuje informacje o układzie dla książki kucharskiej Mastercook; tworzone po zapisaniu niestandardowego układu książki kucharskiej.

Więcej informacji

Jeśli plik LOP zostanie usunięty, podczas otwierania pliku może pojawić się komunikat o błędzie. Aby zapobiec błędowi, usuń powiązane pliki kończące się na ".mks", ".mlk" i ".rpt". Nie usuwaj plików ".mcf" i ".mrf", ponieważ zawierają one rzeczywiste dane z książki kucharskiej.

Programy, które otwierają pliki LOP

Informacje o plikach LOP

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem LOP i jak go otworzyć.

Typ pliku MasterCook Layout File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.