Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki jkm

.jkm Rozszerzenie pliku

Typ pliku JAWS Key Map File

Twórca Freedom Scientific
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

Czym są pliki JKM?

Plik używany przez JAWS, program do odczytywania zawartości ekranu, który włącza funkcję zamiany tekstu na mowę w systemie Windows; zapisuje przypisania klawiszy, które działają jako klawisze szybkiego dostępu do interakcji z oprogramowaniem JAWS; może być domyślną mapą kluczy używaną przez oprogramowanie lub niestandardową mapą kluczy zdefiniowaną przez użytkownika.

Więcej informacji

Pliki JKM używają formatu tekstowego, rozdzielanego przecinkami. Przechowują one kody przycisków skrótów i odpowiadające im nazwy funkcji uruchamiane po wywołaniu klawiszy skrótu.

UWAGA: Pliki JKM są edytowane za pomocą Menedżera klawiatury, który jest dołączony do JAWS.

Programy, które otwierają pliki JKM

Informacje o plikach JKM

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem JKM i jak go otworzyć.

Typ pliku JAWS Key Map File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.