Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki idpp

.idpp Rozszerzenie pliku

Typ pliku Adobe InDesign Preflight Profile

Twórca Adobe Systems
Kategoria Pliki ustawień
Format Binary

Czym są pliki IDPP?

Plik IDPP to plik profilu używany przez InDesign, profesjonalną aplikację do publikowania. Zawiera ustawienia, które sprawdzają, czy występują problemy z dokumentem. Pliki IDPP są używane do sprawdzania poprawności dokumentów przed ich opublikowaniem do ostatecznej wersji roboczej.

Więcej informacji

Profile inspekcji wstępnej mogą sprawdzać takie problemy, jak niewłaściwy układ strony, brakujące lub zmodyfikowane linki, brakujące czcionki i wstawiony tekst. Mogą również wymagać obrazów, aby spełniały określone standardy rozdzielczości i przejrzystości.

Programy, które otwierają pliki IDPP

Informacje o plikach IDPP

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem IDPP i jak go otworzyć.

Typ pliku Adobe InDesign Preflight Profile, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.