Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .iadstyle

.iadstyle Rozszerzenie pliku

Typ pliku iAd Producer Plugin Style Template

Twórca Apple
Kategoria Pliki wtyczek
Format N/A

Czym są pliki plik IADSTYLE?

Szablon stylu odwołujący się do iAd Producer, programu używanego do tworzenia bogatych treści interaktywnych na potrzeby reklam na iOS; zawiera kolekcję ustawień stylu, które można zastosować do obiektu w projekcie iAd Producer.

Więcej informacji

Style reklamowe iAd pozwalają na zastosowanie zestawu ustawień do różnych obiektów. Jeśli zmienisz ustawienie w kolekcji, która zostanie zastosowana do obiektu, wszystkie inne obiekty z tym zbiorem ustawień zostaną również zmienione.

Programy, które otwierają IADSTYLE pliki
Macintosh
Apple iAd Producer

Informacje o plikach IADSTYLE

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .iadstyle i jak go otworzyć.

Typ pliku iAd Producer Plugin Style Template, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.