Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki hxk

.hxk Rozszerzenie pliku

Typ pliku Microsoft Help 2 Index File

Twórca Microsoft
Kategoria Różne pliki
Format N/A

Czym są pliki HXK?

Plik używany w projektach Microsoft Help 2.x; określa informacje o tym, jak zorganizowany jest indeks pomocy; często używane dla słów kluczowych, kontekstowych i innych indeksów pomocy zdefiniowanych w pakiecie dokumentacji pomocy .HXS .

Więcej informacji

UWAGA: Starsze wersje Visual Studio, w tym 2005 i 2008, używały Microsoft Help 2.x jako standardowego formatu pomocy. Jednak program Visual Studio 2010 i nowsze wersje nie obsługują już programu Microsoft Help 2.x.

Programy, które otwierają pliki HXK

Informacje o plikach HXK

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem HXK i jak go otworzyć.

Typ pliku Microsoft Help 2 Index File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.