Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki hpr

.hpr Rozszerzenie pliku

Typ pliku Internal RoboHelp File

Twórca Adobe Systems
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki HPR?

Wewnętrzny plik pomocy używany przez RoboHelp, aplikację używaną do tworzenia pomocy i treści polityki na urządzeniach mobilnych; zawiera informacje o konfiguracji używane wewnętrznie podczas otwierania i zapisywania projektów RoboHelp.

Więcej informacji

Najprawdopodobniej nigdy nie zobaczysz pliku HPR, ponieważ są one używane wewnętrznie przez RoboHelp. Nie należy ich otwierać ręcznie.

Pospolity HPR Nazwy plików

projectname.hpr - plik HPR jest zwykle nazywany nazwą projektu.

Programy, które otwierają pliki HPR
Windows
Adobe RoboHelp

Informacje o plikach HPR

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem HPR i jak go otworzyć.

Typ pliku Internal RoboHelp File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.