Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki gmw

.gmw Rozszerzenie pliku

Typ pliku Global Mapper Workspace File

Twórca Blue Marble Geographics
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

Czym są pliki GMW?

Plik Workspace stworzony i wykorzystany przez Global Mapper, aplikację GIS; zawiera informacje o dowolnych warstwach wyświetlanych na mapie, wraz z ustawieniami i konfiguracją zastosowanymi do warstw.

Więcej informacji

Obszary robocze są głównym komponentem Global Mapper, który wykorzystuje plik GMW do przechowywania przestrzeni roboczych. Aplikacja używa tych plików do rejestrowania migawki bieżącego widoku mapy użytkownika. Aby utworzyć plik GMW, po prostu wybierz Plik → Zapisz przestrzeń roboczą ....

Programy, które otwierają pliki GMW
Windows
Blue Marble Geographics Global Mapper

Informacje o plikach GMW

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem GMW i jak go otworzyć.

Typ pliku Global Mapper Workspace File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.