Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki glink

.glink Rozszerzenie pliku

Typ pliku Google Drive External File Shortcut

Twórca Google
Kategoria Różne pliki
Format Text

Czym są pliki GLINK?

Plik używany przez usługę przechowywania w chmurze Google Drive; utworzone przez klienta pulpitu Google Drive i zawiera skrót do pliku, który jest połączony z kontem Dysku Google, ale jest przechowywany w lokalizacji w chmurze innej niż Google; działa jako skrót i otwiera podwójnie kliknięty plik referencyjny w przeglądarce użytkownika.

Więcej informacji

Pliki GLINK są przechowywane w specjalnym folderze Dysk Google po zainstalowaniu klienta pulpitu Google. Folder automatycznie synchronizuje wszystkie skróty z kontem Dysku Google.

UWAGA: Pliki GLINK są często używane przez aplikacje Dysku firm zewnętrznych w celu udostępniania skrótów do plików przechowywanych poza Dyskiem Google.

Programy, które otwierają pliki GLINK
Windows
Google Drive
Linux
Google Drive
Macintosh
Google Drive

Informacje o plikach GLINK

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem GLINK i jak go otworzyć.

Typ pliku Google Drive External File Shortcut, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.