Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fpdx

.fpdx Rozszerzenie pliku

Typ pliku Utilius Fairplay Project

Twórca ccc software gmbh
Kategoria Pliki wideo
Format N/A

Czym są pliki FPDX?

Projekt stworzony przez utiliusa, program, który umożliwia użytkownikom analizę filmów sportowców trenujących; zawiera projekt z listą importowanych filmów; obejmuje oznaczone sceny, rysunki i notatki.

Więcej informacji

Aby utworzyć plik FPDX, kliknij niebieską kartę obok "Strona główna", wybierz Nowy → Opróżnij listę odtwarzania, kliknij ponownie niebieską kartę, wybierz Zapisz jako, wybierz lokalizację zapisu, nazwij plik i kliknij Zapisz .

Aby otworzyć plik FPDX, kliknij niebieską kartę obok "Strona główna", wybierz Otwórz, przejdź do pliku i kliknij Otwórz.

Programy, które otwierają pliki FPDX

Informacje o plikach FPDX

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FPDX i jak go otworzyć.

Typ pliku Utilius Fairplay Project, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.