Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki form

.form Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1NetBeans Java GUI Designer Form

Twórca Oracle
Kategoria Pliki układu strony
Format XML

.FORM opcja № 1

Formularz stworzony przez NetBeans Swing GUI Builder, narzędzie do budowania GUI Swing zawartych w IDB NetBeans; zawiera rozmieszczenie komponentów GUI dla Java Swing; każdy plik jest poświęcony klasie Java; po dodaniu komponentu do pliku FORM odpowiednie pole zostanie dodane do połączonej klasy.

Więcej informacji

UWAGA: Podczas korzystania z GUI NetBeans Swing, pliki FORM regenerują część plików źródłowych .JAVA zaprojektowanych przez Buildera, takich jak pojawianie się przycisków, nadpisywanie ręcznych zmian w projekcie pliki.

Programy, które otwierają pliki FORM
Windows
Oracle NetBeans
Linux
Oracle NetBeans
Macintosh
Oracle NetBeans

Typ pliku 2PreForm Job File

Twórca Formlabs
Kategoria Pliki ustawień
Format N/A

.FORM opcja № 2

Plik FORM jest zadaniem drukowania stworzonym przez PreForm, program do drukowania 3D, który przygotowuje modele do drukowania na drukarce Formlabs. Zawiera dane modelu z pliku .STL lub .OBJ zaimportowanego w PreForm i zawiera ustawienia drukowania, które określają sposób drukowania modelu przez drukarkę Formlabs.

Więcej informacji

Plik FORM otwarty w Formlabs PreForm 2.12

Pliki FORM są pomocne przy powtarzających się zadaniach drukowania, ponieważ umożliwiają zapisanie ustawień drukowania. Zamiast wybierać ustawienia za każdym razem, gdy drukujesz model, możesz użyć pliku FORM do zapisania ustawień.

UWAGA: Jeśli kiedykolwiek napotkasz problem z zadaniem drukowania Formlabs, ważne jest, aby mieć Plik FORM, który został użyty w celu wysłania go do Formlabs. Mogą przeanalizować plik, aby ustalić, jakie błędy wystąpiły.

Programy, które otwierają pliki FORM

Informacje o plikach FORM

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FORM i jak go otworzyć.

Typ pliku PreForm Job File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.