Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fodt

.fodt Rozszerzenie pliku

Typ pliku OpenDocument Flat XML Document

Twórca Oracle
Kategoria Pliki tekstowe
Format XML

Czym są pliki FODT?

Dokument tekstowy zapisany w formacie OpenDocument, ale przechowywany jako płaski plik XML zamiast kontenera .ZIP używanego przez pliki .ODT ; pozwala, aby informacje o dokumencie były bardziej czytelne dla człowieka; zapewnia również łatwiejszą alternatywę niż format ODT do automatycznego generowania dokumentów bez konieczności edytowania dokumentów.

Więcej informacji

UWAGA: Możesz ręcznie wygenerować plik FODT z pliku ODT za pomocą narzędzia wiersza poleceń oowriter:

oowriter --convert-to fodt myDoc.odt

Programy, które otwierają pliki FODT
Windows
LibreOffice
Linux
LibreOffice
Macintosh
LibreOffice
Planamesa NeoOffice

Informacje o plikach FODT

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FODT i jak go otworzyć.

Typ pliku OpenDocument Flat XML Document, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.